Ogłoszenia parafialne


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

17 MAJA 2020 r.


 

 1. W poniedziałek przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji chcemy si zgromadzić na apelu jasnogórskim o godzinie 21.00, wyrażając w ten sposób wdzięczność za Jego pełne oddania życie dla dobra Ojczyzny, Kościoła i świata. Znakiem naszego uczczenia Jego urodzin może być wywieszenie flagi narodowej i papieskiej.

 

 1. W poniedziałek, wtorek i środę modlitwa o dobre urodzaje z litanią do Wszystkich Świętych

 

 1. Nabożeństwa majowe o godzinie 17.30. W czwartek po mszy św. o godzinie 8.00

 

 1. W przyszła niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

 1. Dziękujemy za ofiary, które składają osoby przychodzące do na msze św. w niedzielę i dni powszednie i tym, którzy składają ofiary na konto parafialne.

 

 1. Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Wodnej od rodziny Antkowiaków do Skorlińskich.

 

 1. Od dzisiaj w kościele może przebywać na mszach św. i nabożeństwach w naszym kościele 20 osób i dwie osoby na chórze. W Niegolewie może przebywać 10 osób. Inne przepisy się nie zmieniają

 

 1. W „Przewodniku Katolickim” – „poszukiwanie prawdy w dialogu z innymi stanowi więc istotę naszego człowieczeństwa” – to fragment z artykułu: „Jak Wojtyła uczył nas rozmawiać?”

 

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 V NIEDZIELA WIELKANOCNA

10 MAJA 2020 r.


 1. W środę nabożeństwo fatimskie połączone z nabożeństwem majowym o godzinie 17.30. Nie będzie procesji fatimskiej.

 

 1. Nabożeństwa majowe o godzinie 17.30. W czwartek po mszy św. o godzinie 8.00

 

 1. We wtorek w kościele po mszy św. osoby chętne mogą się zebrać do 14 osób na kręgu biblijnym.

 

 1. Papież Franciszek prosi, aby 14 maj czwartek to był dniem modlitwy i postu w intencji ustania epidemii.

 

 1. Dziękujemy za ofiary na Arcybiskupie Seminarium Duchowne. Zebraliśmy 91 zł. Dziękujemy za ofiary, które składają osoby przychodzące do na msze św. w niedzielę i dni powszednie i tym, którzy składają ofiary na konto parafialne.

 

 1. Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Wodnej od rodziny Nadstogów do Szymkowiaków. Także dziękujemy za prace parafian przy zieleni wokół kościoła.

 

 1. W „Przewodniku Katolickim” – jak można inaczej przeżywać I Komunię św. w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

 

 1. Zmarł śp. Marian Zielewicz z Łagiew l. 79. Dobry Jezu, a nasz Panie….

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 III NIEDZIELA WIELKANOCNA

25 KWIETNIA 2020 r

 


 1. Msze św. w dni powszednie godzinie 18.00 z wyjątkiem czwartku, gdzie msza św. jest o godzinie 8.00. W naszym kościele podczas liturgii może przebywać 14 osób, a w Niegolewie 6 osób. Dotyczy to także nabożeństw majowych. Nabożeństwa majowe mogę być tylko w kaplicach i kościołach. W ceremonii pogrzebowej na cmentarzu może uczestniczyć 50 osób. W kościele, kaplicy i na cmentarzu zachowujemy odpowiednie odległości między osobami.  / 2m/Zaleca się przyjmowanie komunii św. na rękę, jednak nie w rękawiczkach. W kościele przy wejściu jest umieszczony dozownik do dezynfekcji rąk. Możemy też korzystać z własnych dozowników do dezynfekcji rąk.

 

 1. W sobotę 2 maja w liturgii obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski. Msza św. o godzinie 11.00

 

 1. W przyszła niedzielę Światowy Dzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. W miarę możliwości prosimy o składanie ofiar na Arcybiskupie Seminarium Duchowne.

 

 1. Nabożeństwa majowe o godzinie 17.30. W czwartek po mszy św. o godzinie 8.00

 

 1. W piątek -1 maja jest dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Pamiętajmy, że można poprosić o indywidualną spowiedź w warunkach określonych przepisami

 

 1. W I sobotę miesiąca po mszy św. wieczornej do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

 1. Na Facebooku : poprzez stronę „parafia Wojnowice Św. Brata Alberta” będzie można się łączyć w modlitwie podczas mszy św.w sobotę o godzinie 18.00 i w niedzielę o godzinie 11.00

 

 1. Dziękujemy za składane ofiary na utrzymanie parafii na konto parafialne i do koszyczka stojącego przy wejściu do kościoła. Ofiary na daninę diecezjalną i na miesięczną składkę inwestycyjną można składać do skarbony.

 

 1. Dziękujemy także chętnym osobom za sprzątanie kościoła. W ubiegły i w tym tygodniu były dwie osoby. Liczymy, że w następnym tygodniu też znajdzie się grupa chętnych parafian.

 

 1. „Przewodnik Katolicki” jest dostępny drogą elektroniczną. Prosimy, aby osoby młodsze pomogły starszym w uzyskaniu dostępu do lektury „Przewodnika Katolickiego” drogą elektroniczną. Od przyszłego tygodnia „Przewodnik Katolicki” będzie dostępny w wersji papierowej, z dodatkiem „5 min przed Bogiem.”

 

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

19 KWIETNIA 2020 r


 1. Msze św. będą odprawiane w święta i w dni powszednie w intencjach zamówionych przez parafian, Jednak uczestnictwo podczas mszy św. nie może przekraczać 14 osób. Rodziny, które zamawiały intencje na dany termin mogą pozostać w domu i łączyć się w modlitwie, jednak pierwszeństwo w uczestnictwie mają rodziny, które zamawiały intencje mszy św. W kaplicy w Niegolewie na mszy św. według nowych przepisów może uczestniczyć 6 osób

 

 1. Dzisiaj Niedziela Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00 jednoczymy się w modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia. Modlitwa będzie możliwa w kościele z udziałem 5 osób. Od 15.00 – 18.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu na indywidualną modlitwę.

 

 1. Na Facebooku : poprzez stronę „parafia Wojnowice Św. Brata Alberta” będzie można się łączyć w modlitwie podczas mszy św.                     w sobotę o godzinie 18.00 i w niedzielę o godzinie 11.00

 

 1. Dziękujemy za składane ofiary; na daninę diecezjalną i na ofiarę niedzielną. Można składać poprzez wpłaty na konto parafialne, jak też przy okazji modlitewnego odwiedzenie kościoła w ciągu tygodnia, składając ofiarę do skarbony. Nr konta jest podany na kalendarzu. Dziękujemy za dokonane wpłaty. Na daninę diecezjalną zebraliśmy ze 101 kopert 2300 zł

 

 1. Dziękujemy także chętnym osobom za sprzątanie kościoła. Liczymy, że w następnym tygodniu też znajdzie się grupa chętnych parafian.

 

 1. Prosimy o ograniczenie śmieci na cmentarzu. Chcemy chronić wywożących śmieci jak też pomniejszyć koszty obciążające parafię.

 

 1. „Przewodnik Katolicki” jest dostępny drogą elektroniczną. Prosimy, aby osoby młodsze pomogły starszym w uzyskaniu dostępu do lektury „Przewodnika Katolickiego” drogą elektroniczną.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSYANIA PAŃSKIEGO

12  KWIETNIA 2020 r


 1. Msze św. będą odprawiane w święta i w dni powszednie w intencjach zamówionych przez parafian, Jednak uczestnictwo podczas mszy św. nie może przekraczać 5 osób. Rodziny, które zamawiały intencje na dany termin mogą pozostać w domu i łączyć się w modlitwie. Ten tydzień aż do przyszłej Niedzieli Miłosierdzia jest w liturgii Kościoła nastawiony na przeżywanie Zmartwychwstania. Trwajmy w modlitwie w rodzinnych wspólnotach.

 

 1. Na Facebooku : poprzez stronę „parafia Wojnowice Św. Brata Alberta” będzie można się łączyć w modlitwie podczas mszy św.                     w I święto o godzinie 11.00 i w II święto o godzinie 11.00

 

 1. Dziękujemy za składane ofiary; na daninę diecezjalną i na ofiarę niedzielną. Można składać poprzez wpłaty na konto parafialne. Nr konta jest podany na kalendarzu. Dziękujemy za dokonane wpłaty.

 

 1. Prosimy o ograniczenie śmieci na cmentarzu. Chcemy chronić wywożących śmieci jak też pomniejszyć koszty obciążające parafię.

 

 1. Dziękujemy za przygotowanie kościoła ciemnicy, Grobu Pańskiego nowej ekipie, która podjęła się wystroju kościoła. Pani Wiesławie Szczęsnej, która przez długie lata angażowała się w tę posługę wyrażamy serdeczne podziękowanie.

 

 1. „Przewodnik Katolicki” jest dostępny drogą elektroniczną. Prosimy, aby osoby młodsze pomogły starszym w uzyskaniu dostępu do lektury „Przewodnika Katolickiego” drogą elektroniczną.

 

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NIEDZIELA PALMOWA
5 KWIETNIA 2020 r


Msze św. będą odprawiane w intencjach zamówionych przez parafian, Jednak uczestnictwo podczas mszy św. nie może przekraczać 5 osób. Rodziny, które zamawiały intencje na dany termin mogą pozostać w domu i łączyć się w modlitwie.
Na Facebooku : poprzez stronę „parafia Wojnowice pw. Św. Brata Alberta” będzie można się łączyć w modlitwie podczas mszy św. w sobotę o godzinie 18.00 i w niedzielę o godzinie 11.00
Można wchodzić do kościoła na modlitwę osobistą każdego dnia.
Dla osób, które chcą skorzystać z sakramentu pokuty, to będzie to możliwe przed mszą św. wieczorną w sali parafialnej, z zachowaniem środków ostrożności, W sali może przebywać tylko jedna osoba.

Liturgia Triduum Paschalnego
Wielki Czwartek
g. 19.00 – Liturgia Eucharystii
Wielki Piątek
g. 19.00 – Liturgia Wielkiego Piątku
Wielka Sobota
Nie będzie poświęcenia potraw w kościele ani na wioskach. Jak dokonać błogosławieństwa pokarmów w liturgii domowej informacje na stronie internetowej parafii.
g. 21.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej
We wszystkie dni Triduum Paschalnego będzie transmisja na parafialnej stronie Facebooka
Dziękujemy za składane ofiary; Zebraliśmy na kwiaty do Grobu Pańskiego 907,50 zł, a na daninę diecezjalną i na ofiarę niedzielną. można składać poprzez wpłaty na konto parafialne. Nr konta jest podany na kalendarzu. Dziękujemy za dokonane wpłaty.
Prosimy o ograniczenie śmieci na cmentarzu. Chcemy chronić wywożących śmieci jak też pomniejszyć koszty obciążające parafię.
Proszę się zapoznawać się z ogłoszeniami umieszczonymi na stronie internetowej parafii, także w ciągu tygodnia.
Dziękujemy za posprzątanie kościoła.
„Przewodnik Katolicki” jest dostępny drogą elektroniczną. Na stoliku przy wyjściu z kościoła możemy zabrać książeczki „40 dni z Bogiem” Są też książeczki „5 min z Bogiem” w cenie 3 zł wyłożone przy wejściu do kościoła. Można je odebrać przychodząc na chwilę modlitwy w ciągu tygodnia.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

22 MARCA  2019 r

 


 1. Msze św. będą odprawiane w intencjach zamówionych przez parafian, Jednak uczestnictwo podczas mszy św. nie może przekraczać 50 osób. Rodziny, które zamawiały intencje na dany termin mogą pozostać w domu i łączyć się w modlitwie. Prosimy o korzystanie z radiowych i telewizyjnych transmisji mszy św.

 

 1. Arcybiskup zachęca do wspólnej modlitwy różańcowej każdego dnia o godzinie 20.30, pozostając w domach w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Modlitwa ta będzie także na falach radia Emaus

 

 1. Będzie można wejść do kościoła na modlitwę osobistą każdego dnia.

 

 1. Nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Nabożeństwa Gorzkich Żali można wysłuchać w radiu Emaus o godzinie 16.00 i Radio Maryja i w Telewizji TRWAM o godzinie 17.00.

 

 1. W środę Uroczystość Zwiastowanie Pańskiego.

 

 1. W piątek od godziny 15.00 – 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Możemy przychodzić na indywidualną modlitwę.

 

 1. Caritas Archidiecezji organizuje zbiórkę pieniędzy na respirator dla szpitala w Poznaniu na ulicy Szwajcarskiej, w którym leczy się osoby zakażone koronawirusem. Wpłaty można dokonać drogą elektroniczną. Oto adres strony

https://caritaspoznan.pl/respirator

 

 1. Dla osób, które chcą skorzystać z sakramentu pokuty, to będzie to możliwe przed mszą św. wieczorną w sali parafialnej, z zachowaniem środków ostrożności, W Sali może przebywać tylko jedna osoba.

 

 1. Proszę się zapoznawać się z ogłoszeniami umieszczonymi na stronie internetowej parafii, także w ciągu tygodnia

 

 1. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. Liczymy, że w następnym tygodniu zbierze się też grupa osób chętnych

 

 1. „Przewodnik Katolicki” jest dostępny drogą elektroniczną. Na stoliku przy wyjściu z kościoła możemy zabrać książeczki „40 dni z Bogiem”

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

15 MARCA  2019 r


  1. Msze św. będą odprawiane w intencjach zamówionych przez parafian, Jednak uczestnictwo podczas mszy św. nie może przekraczać 50 osób. Rodziny, które zamawiały intencje na dany termin mogą pozostać w domu i łączyć się w modlitwie. Prosimy o korzystanie z radiowych i telewizyjnych transmisji mszy św.

   

  1. Arcybiskup zachęca do wspólnej modlitwy różańcowej każdego dnia o godzinie 20.30,pozostając w domach w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Modlitwa ta będzie także na falach radia Emaus

   

  1. Będzie można wejść do kościoła na modlitwę osobistą każdego dnia.

   

  1. Zawieszone jest także Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Będą ustalone później nowe terminy Nawiedzenia.

   

  1. Nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Nabożeństwa Gorzkich Żali można wysłuchać w radiu Emaus o godzinie 16.00 i Radio Maryja i w Telewizji TRWAM o godzinie 17.00.

   

  1. Odwołujemy także zapowiedziane spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej na 20 marca. Jeśli znalazłyby się osoby chętne, aby posprzątać kościół to prosimy o pomoc, czystość kościoła może tylko pomóc w zachowaniu higieny. Zapraszamy na przyszła sobotę.

   

  1. Wchodząc do Kościoła będzie można zawsze nabyć „Przewodnik Katolicki”

   


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 VII NIEDZIELA ZWYKŁA

23 LUTEGO  2019 r


 

 1. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

 

 1. W Środę Popielcową msze św. o godzinie 17.00 w Niegolewie i o 19.00 w Wojnowicach. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Zbieramy ofiary na Caritas Archidiecezji

 

 1. W piątek o godzinie 16.30 droga krzyżowa dla dzieci i dorosłych i o godzinie 17.00 msza św.

 

 1. Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę o godzinie 14.00. Kazania pasyjne będzie głosił ks. Wojciech Waszkiel wikariusz z Buku

 

 1. W biurze parafialnym możemy nabywać modlitewniki św. Jana Pawła II. Modlitewnik wydany z okazji 100- lecia urodzin Papieża. Są też różańce „bransoletki’ jako cegiełki fundacji franciszkańskiej wspierającej dzieci w domu dziecka. Modlitewnik i różaniec po 15 zł

 

 1. Proszę zapisywać się na listę wyłożoną przy wyjściu z kościoła, kto chce nadal prenumerować „Słowo wśród nas”

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Wojnowic z ulicy Robotniczej od rodziny Goździorów do Skotarków, dziękując za sprzątnie minionym tygodniu i ofiary na kwiaty.

 

 1. Zachęcamy do nabycia „Przewodnika Katolickiego”- warto przeczytać artykuł pt. „Uwięzieni w świecie rzeczy”- o zagrożeniach człowieka w świecie konsumpcjonizmu. Wywiad z prof. Krystyną Romaniszyn

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 OFIAROWANIE PAŃSKIE

2 LUTEGO  2019 r

 


 1. W środę po wieczornej mszy św. katecheza dla rodziców i chrzestnych

 

 1. W I piątek miesiąca sakrament pokuty od godziny 16.00 – 17.30. O 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona nabożeństwem ku czci NSPJ

 

 1. W sobotę od godziny 8.00 odwiedzimy chorych

 

 1. Dzisiaj zbiórka do puszek na zakony kontemplacyjne. Dziękujemy za ofiary składane na Radio Emaus w kwocie 250 zł

 

 1. Dziękujemy za przygotowanie i zorganizowanie zabawy parafialnej. Bezinteresowność i szczodrość wielu zaangażowanych osób umożliwiła uzyskanie kwoty na rzecz parafii ,która wyniosła 12400 zł

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Wojnowic z ulicy Poznańskiej od rodziny Adamczaków do Kaczmarków, dziękując za sprzątnie minionym tygodniu i ofiary na kwiaty.

 

 1. W „Przewodniku Katolickim” – o kobietach, które nie są siostrami zakonnymi, a prowadzą wspólnotowe życie.

 

 

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

5 STYCZNIA  2019 r.


 1. Jutro święto Objawienia Pańskiego. Msze św. jak w niedzielę. Poświęcenie kadzidła po każdej mszy św. Zbieramy ofiary na misje.
 2. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego, kończąca okres Bożego Narodzenia
 3. Podczas spotkania Rady Ekonomicznej ustalono konieczność wprowadzenia nowych opłat cmentarnych. / Znaczny wzrost kosztów utrzymania cmentarza, wywóz śmieci, /Rada zgodnie z obowiązującymi Statutami w Archidiecezji Poznańskiej, ustaliła opłatę uiszczaną przy pochówku na 20 % z zasiłku pogrzebowego. Jest to jednorazowa opłata na 20 lat za miejsce na cmentarzu i na koszty utrzymania cmentarza. Prolongata będzie wynosiła 10 %. Rodziny, które nie uregulowały dotąd prolongat proszone o są o jej uregulowanie do końca marca jeszcze według starego regulaminu. Po tym czasie prolongata będzie pobierana według nowych zasad. W niedługim czasie będzie udostępniony regulamin cmentarza.
 4. Caritas parafialna organizuje kolejną zabawę dla seniorów 50+ w dniu 18 stycznia w sali w Wojnowicach. Cena od osoby 70 zł. Zabawa parafialna będzie25 stycznia w Łagwach. Koszt od pary 200 zł. Można się zapisywać w biurze parafialnym. Prosimy o przynoszenie fantów na zabawę parafialną
 5. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Wojnowic z ulicy Poznańskiej od rodziny Kokotów do Kozłowskich, dziękując za sprzątnie minionym tygodniu i ofiary na kwiaty.
 6. „Kolęda”

7 stycznia – wtorek

 1. 15.30 – od rodziny Szelejewskich i blok nr 11

g.15.30 – od rodziny Piątyszków do pałacu

8 stycznia – środa

g.15.30 – Niegolewo Huby od początku

g.17.00 – od rodziny Kluczyńskich

9 stycznia – czwartek

 1. 15.00Łagwy od rodziny Czubków do Tomiaków

10 stycznia – piątek

g.15.00 – Łagwy od Łysiaków do Padyasek

 1. 15.00 –Łagwy od Dzięciołów do Gałęckich

11 stycznia – sobota

g.10.00 – Łagwy od Słabych do Kaczmarków 2 księży

13 stycznia – poniedziałek

 1. 15.30 – od Korczyńskich do Dudów
 2. 15.30 – od Misiaków do Rutkowskich

 

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

29 GRUDNIA  2019 r.


 1. Dzisiaj o godzinie 16. 15 sprzed kościoła wyjazd na koncert „Poznań dla Betlejem.

 

 1. W poniedziałek po mszy św. wieczornej spotkanie Rady Ekonomicznej w sprawie nowych stawek za wywóz śmieci i ustalenie regulaminu cmentarza

 

 1. Msza św. z nabożeństwem dziękczynno – błagalnym we wtorek o godzinie 17.00

 

 1. W Nowy Rok msze św. o godzinie 9.30 w Niegolewie, o 11.00 i 16.00 w Wojnowicach

 

 1. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godziny 16.00. O godzinie 17.30 adoracja Najświętszego sakramentu zakończona nabożeństwem ku czci NSPJ

 

 1. W sobotę po mszy św. wieczornej modlitwa o dobre przygotowanie parafii do nawiedzenia ikony częstochowskiej i adoracja do 21.00.

 

 1. Caritas parafialna organizuje kolejną zabawę dla seniorów 50+ w dniu 18 stycznia w sali w Wojnowicach. Cena od osoby 70 zł. Zabawa parafialna będzie25 stycznia w Łagwach. Koszt od pary 200 zł. Można się zapisywać w biurze parafialnym.

 

 1. Dziękujemy za ofiary składane na katolickie uczelnie. Zebraliśmy 401,60 zł

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Wojnowic z ulicy Łagiewskiej nr 54-55, dziękując za sprzątnie minionym tygodniu i ofiary na kwiaty.

 

 1. „Kolęda”

2 stycznia – czwartek

 1. 15.30 – Niegolewo 32 i 7

4 stycznia – sobota

g.10.00 – Niegolewo 8 i 9

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

IV NIEDZIELA ADWENTU

22 GRUDNIA  2019 r.


 1. Jutro ostatnie roraty. We wtorek msza św. o godzinie 8.00 w Wojnowicach, a o 22.00 w Niegolewie. Pasterka o północy w Wojnowicach.

 

 1. W Boże Narodzenie msza św. w Wojnowicach o godzinie 11.00. W II święto msze św. jak w niedzielę. Zbieramy ofiary na katolickie uczelnie.

 

 1. W przyszła niedzielę Święto Świętej Rodziny

 

 1. Caritas parafialna organizuje kolejną zabawę dla seniorów 50+ w dniu 18 stycznia w sali w Wojnowicach. Cena od osoby 70 zł. Zabawa parafialna będzie25 stycznia w Łagwach. Koszt od pary 200 zł. Można się zapisywać w biurze parafialnym.

 

 1. W biurze parafialnym możne nabywać opłatki.

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Wojnowic z ulicy Łagiewskiej nr 49-53, dziękując za sprzątnie minionym tygodniu i ofiary na kwiaty.

 

 1. Osoby wyjeżdżające na koncert „Poznań dla Betlejem” w przyszłą niedzielę, będą mogły skorzystać z autobusu, który będzie podstawiony o godzinie 16. 15 przed kościołem.

 

 1. Polecam „Przewodnik Katolicki” z dodatkami: „5 min przed Bogiem” i o życiu rodzinnym. Jest to podwójny numer, dlatego kosztuje 10 zł.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II NIEDZIELA ADWENTU

8 GRUDNIA  2019 r.


 1. Msze św. roratnie o poniedziałku do piątku o godzinie 18. 00, a w czwartek o godzinie 7.00 rano

 

 1. Dzisiaj dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po mszy św. zbieramy ofiary do puszek na ten cel.

 

 1. W środę po mszy św. wieczornej katecheza przygotowująca rodziców i chrzestnych do sakramentu chrztu św.

 

 1. Można nabywać kalendarze na rok 2020 w cenie 3 zł jako wsparcie dla Archiwum Archidiecezji Poznańskiej.

 

 1. W biurze parafialnym są bilety w cenie po 50 i 60 zł na koncert „Poznań dla Betlejem”, który 29 grudnia odbędzie się poznańskiej arenie. Wielu znakomitych wykonawców wśród nich „Arka Noego”. Szczegóły na plakacie.

 

 1. Dziękujemy za ofiary zebrane na pomoc biedniejszym parafiom. Zebraliśmy kwotę 62,80 zł.

 

 1. Caritas parafialna organizuje kolejną zabawę dla seniorów 50+ w dniu 18 stycznia w sali w Wojnowicach. Cena od osoby 70 zł.

 

 1. W biurze parafialnym możne nabywać świece wigilijne jako dzieło pomocy dzieciom, oraz opłatki.

 

 1. W poniedziałek 16 grudnia będzie w parafii adwentowy dzień sprawowania sakramentu pokuty

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Wojnowic z ulicy Łagiewskiej z bloku 58 i 60, dziękując za sprzątnie minionym tygodniu i ofiary na kwiaty.

 

 1. Polecam prasę katolicką w „Przewodniku Katolickim” – kontynuacja adwentowych rozważań dominikanina O. Surówki. Cytat godny rozważenia „Rozwój dokonuje się przez bliskość”.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

I NIEDZIELA ADWENTU

1 GRUDNIA  2019 r.


 1. Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem: „Wielka Tajemnica Wiary” Msze św. roratnie o poniedziałku do piątku o godzinie 18. 00, a w czwartek o godzinie 7.00 rano

 

 1. W środę podczas mszy św. będziemy zbierali ofiary na biedne kościoły w Polsce.

 

 1. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godziny 00 – 17.30. O 17. 30 adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona nabożeństwem ku czci NSPJ.

 

 1. Od najbliższej soboty 7 grudnia w każdą I sobotę miesiąca będziemy się modlili po mszy św. wieczornej o owoce nawiedzenia Matki Bożej w znaku ikony częstochowskiej. Zachęcamy do liczniejszego udziału, zwłaszcza róże różańcowe, członków rady duszpasterskiej i ekonomicznej, Caritas Parafialną, rodziców ministrantów, młodzież przygotowującą się do bierzmowania i ich rodziny.

 

 1. W przyszła niedzielę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to dzień modlitwy w intencji Kościoła na Wschodzie. Po mszy św. zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

 

 1. Można nabywać kalendarze na rok 2020 w cenie 3 zł jako wsparcie dla Archiwum Archidiecezji Poznańskiej.

 

 1. W biurze parafialnym możne nabywać świece wigilijne, jako dzieło pomocy dzieciom, oraz opłatki.

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Wojnowic z ulicy Łagiewskiej od rodziny Ławniczaków do Piotrowskich, dziękując za sprzątnie minionym tygodniu i ofiary na kwiaty.

 

 1. Polecam prasę katolicką w „Przewodniku Katolickim” – rozpoczyna się cykl adwentowych rozważań, pierwszy tytuł: „Czego mnie nauczyli ludzie Wschodu”.

 

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA JEUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

24 listopada 2019 r.

 


 1. W tym tygodniu msze św. od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00. W czwartek mszy św. nie będzie. Ta zmiana jest podyktowana moim obowiązkowym udziałem w rekolekcjach. W piątek różaniec w intencji zmarłych z rocznych wymienianek o godzinie 16.30

 

 1. W przyszłą niedzielę Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem: „Wielka Tajemnica Wiary”

 

 1. Dziękujemy w imieniu wspólnoty S’aint Egidio za złożenie ofiar na obiad dla bezdomnych w I święto Bożego narodzenia. Zebrano 2200 zł

 

 1. Można nabywać kalendarze na rok 2020 w cenie 3 zł jako wsparcie dla Archiwum Archidiecezji Poznańskiej

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Wojnowic z ulicy Łagiewskiej od rodziny Rybickich do Tuliszków, dziękując za sprzątnie w minionym tygodniu i ofiary na kwiaty.

 

 1. Polecam prasę katolicką w „Przewodniku Katolickim” – dodatek „5 minut przed Bogiem”.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

3 listopada 2019 r.


 1. Za zmarłych modlimy się według następującego planu
 • poniedziałek – g. 17.30 – Ogrodowa, Dobieżyńska, Robotnicza, Słoneczna
 • wtorek – g. 17.30 – Kanałowa, Łagiewska i Łagwy

W dniach od 1-8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych

 

 1. W środę po mszy św. wieczornej katecheza dla rodziców i chrzestnych.

 

 1. W piątek po wieczornej mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania klasy VII i VIII

 

 1. W sobotę i niedzielę po mszach św. będziemy sprzedawali rogale marcińskie na wsparcie Diecezjalnej Caritas

 

 1. W przyszły wtorek 12 listopada po mszy św. wieczornej spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Wojnowic z ulicy Dworcowej z 2 części, dziękując za sprzątnie w minionym tygodniu i ofiary na kwiaty i za sprzątanie terenu przy kościele.

 

 1. Polecam prasę katolicką w „Przewodniku Katolickim”- warte przeczytania wspomnienia o śp. profesorze Jacku Łuczaku.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

27 października 2019 r.


 1. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci w poniedziałek i środę o godzinie 16.15 dla dorosłych o godzinie 17.30. W czwartek po rannej mszy św.

 

 1. Do sakramentu pokuty.z okazji I piątki miesiąca i przed Uroczystością Wszystkich Świętych będzie można przystąpić w poniedziałek, wtorek i środę od godziny 16.45- 17.30

 

 1. W Uroczystość Wszystkich Świętych msze św. o godzinie 8.00 i 11.00. Po mszy św. o godzinie 11.00 procesja na cmentarzu z modlitwą za zmarłych. W Uroczystość Wszystkich Świętych nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

 1. W sobotę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w Niegolewie o godzinie 9.30 i w Wojnowicach o godzinie 11.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy św. wieczornej do 21.00. Chorych od godziny 8.00 z komunią św. odwiedzą Szafarze nadzwyczajni Komunii św.

 

 1. Różaniec z wymiankami w sobotę w Niegolewie o godzinie 9.00, w Wojnowicach o godzinie 17.30. Wymienianki składamy do dużej skarbony. Za zmarłych modlimy się według następującego planu
 • sobota godzina 9.00 – Niegolewo
 • sobota godzina 17.30 – Dworcowa, Poznańska i Wodna
 • poniedziałek – g. 17.30 – Ogrodowa, Dobieżyńska, Robotnicza, Słoneczna
 • wtorek – g. 17.30 – Kanałowa, Łagiewska i Łagwy

W dniach od 1-8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych

 

 1. Dziękujemy z ofiary na misje w kwocie 324,80 zł. W przyszłym niedzielę zbieramy ofiary na Arcybiskupie Seminarium Duchowne.

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Wojnowic z ulicy Dworcowej z 1 części, dziękując za sprzątnie w minionym tygodniu i ofiary na kwiaty i za sprzątanie terenu przy kościele.

 

 1. Polecam prasę katolicką w „Przewodniku Katolickim”- dodatek:

„5 min przed Bogiem”


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

                                                         18 sierpnia 2019 r

 


 1. W tym tygodniu nie będzie mszy św. Opiekę nad parafią sprawuje parafia Buk. W razie potrzeby proszę się zgłaszać do Pani Lidii Nowak z ulicy Kanałowej lub bezpośrednio do księży z Buku.

 

 1. W niedzielę 22 września od godziny 8.00 – 12.30 będzie możliwość oddania krwi. Lista chętnych jest wyłożona przy wyjściu z kościoła

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Wodnej od rodziny Filipów do Bręków, dziękując za sprzątnie w minionym tygodniu i ofiary na kwiaty

 

 1. Polecam prasę katolicką znajdującą się przy wyjściu z kościoła.           „Przewodnik Katolicki”, – na nowo odkrywamy ks. Jerzego Popiełuszkę, pamiętajmy, że jego relikwie są w naszym kościele. O niewierzących dzieciach wierzących rodziców – wywiad z rodziną stałego diakona Marcina Gajdy i Jego żony Moniki

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

                                                        4 sierpnia 2019 r

 


 1. We wtorek święto Przemienienia Pańskiego

 

 1. W środę po wieczornej mszy w. katecheza dla rodziców i dla rodziców chrzestnych

 

 1. W piątek święto św. Teresy Benedykty od krzyża patronki Europy

 

 1. W przyszłą niedzielę zbieramy ofiary na katolickie uczelnie

 

 1. W przyszłą niedzielę o godzinie 12.00 odpust św. Wawrzyńca w Niepruszewie

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Wodnej od rodziny Nadstogów do Szymkowiaków, dziękując za sprzątnie w minionym tygodniu i ofiary na kwiaty

 

 1. Polecam prasę katolicką znajdującą się przy wyjściu z kościoła.           „Przewodnik Katolicki”, – obecny numer uwrażliwia na nieraz bardzo trudną sytuacje ludzi starszych

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

                                                         14 lipca 2019 r

 


 1. Od poniedziałku do piątku nie będzie mszy św. W tym czasie opiekę duszpasterską sprawuje parafia Buk.

 

 1. W przyszła niedzielę po mszy św. poświęcenie pojazdów. Ofiary zbierane są przeznaczone na środki transportu dla polskich misjonarzy

 

 1. W przyszła niedzielę w Niegolewie odpust ku czci św. Anny. Msza św. o godzinie 14.00

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Robotniczej od rodziny Gorzaniaków do Jujków, dziękując za sprzątnie w minionym tygodniu i ofiary na kwiaty.

 

 1. Polecam prasę katolicką znajdującą się przy wyjściu z kościoła.           W „Przewodniku Katolickim” : Klimat to nasza sprawa, to myśl przewodnia kilku artykułów. Polecamy.

 

 

ZAPOWIEDZI

Dariusz Wiśniewski z parafii w Buku

Daria Chwirot z parafii  w Wojnowicach

 

Paweł Szymanowski z parafii w Wojnowicach

Karolina Kocik z parafii w Buku

 

Hubert Szwarz z parafii w Buku

Aneta Błaszyk z parafii w Wojnowicach

 

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

ODPUST PARAFIALNY

 16 CZERWCA


 1. Dzisiaj odpust Msza św. odpustowa o godzinie 12.00. Mszy św. będzie przewodniczył ks. Marcin Głowiński nowo mianowany Rektor naszego Arcybiskupiego Seminarium.  Duchownego. Po mszy św. procesja. O godzinie 16.00 koncert młodzieżowego Zespołu Akordeonistów.
 2. W poniedziałek w dzień św. Brata Alberta adoracja Najświętszego Sakramentu według planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń.
 3. W przyszłą niedzielę zbieramy ofiary na Uczelnie Katolickie KUL i WT UAM
 4. Nabożeństwa czerwcowe po wieczornej mszy św. a w oktawie Bożego Ciała połączone z procesją.
 5. W środę o godzinie 8.30 msza św. na zakończenie roku szkolnego.
 6. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała i Najświętszej Krwi Chrystusa. Msze św. o godzinie 8.00 i 9.30. Po mszy św. o godzinie 9.30 procesja do 4 ołtarzy. Nie będzie mszy św. w Niegolewie. Ten plan na Boże Ciało został zmieniony na wniosek Rady Duszpasterskiej. Prosimy dziewczynki do sypania kwiatków, poczty sztandarowe, ministrantów i strażaków o zabezpieczanie trasy procesji.
 7. W oktawie Bożego Ciała wieczorne msze św. o godzinie 18.00. Msze św. będą w intencjach parafian według następującego planu:
 • piątek – ulica Dworcowa i Słoneczna
 • sobota – ulica Poznańska
 • niedziela godzina 11.00 – Wodna i Robotnicza
 • poniedziałek – Ogrodowa i Dobieżyńska
 • wtorek- ul Łagiewska
 • środa – ulica Kanałowa
 • czwartek – g. 19.00 Łagwy
 • piątek – Niegolewo
 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Poznańskiej od rodziny Puzickich do Szudrów , dziękując za sprzątnie w minionym tygodniu kościoła i terenu przy kościele i ofiary na kwiaty.
 2. Polecam prasę katolicką znajdującą się przy wyjściu z kościoła.           W „Przewodniku Katolickim” – artykuł pomagający w zrozumieniu święta Bożego Ciała.

 

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

2 CZERWCA


 1. Nabożeństwa czerwcowe po wieczornej mszy św. połączone z nowenną do Ducha Świętego.

 

 1. W przyszła niedzielę Zesłanie Ducha Świętego. Zbieramy ofiary na Świątynię Opatrzności Bożej jako wotum wdzięczności za dar niepodległości

 

 1. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godziny 16.00 – 17.30.Od 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona nabożeństwem czerwcowym.

 

 1. W sobotę od godziny 8.00 odwiedziny chorych.

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Poznańskiej od rodziny Zieleśkiewiczów do Wenclów, dziękując za sprzątnie w minionym tygodniu i ofiary na kwiaty

 

 1. Polecam prasę katolicką znajdującą się przy wyjściu z kościoła.           W „Przewodniku Katolickim” – pierwsze słowa biskupa nominata Szymona Stułkowskiego.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

NIEDZIELA BIBLIJNA

26  MAJA


 

 1. Dzisiaj Dzień I Komunii św. w naszej parafii. Msza św. o godz. 11.00
 2. Dzieci wraz z rodzicami będą przeżywali Biały Tydzień gromadząc się na nabożeństwie majowym o g. 17.45 i potem na mszy św. o godzinie 18..00.
 3. W czwartek z dziećmi wyjeżdżamy do Sanktuarium Maryjnego w Lubaszu o godzinie 14.30
 4. Procesje o dobre urodzaje od poniedziałku do środy po mszy św. wieczornej
 5. Od 1 czerwca nabożeństwa czerwcowe po mszy św. wieczornej.
 6. W piątek święto Nawiedzenia NMP
 7. W przyszłym tygodniu będziemy gościli świeckiego misjonarza, który wybiera się do pracy misyjnej zamieszkałego w Opalenicy. Po mszy św. zbierze ofiary na wsparcie dzieła misyjnego, w którym będzie uczestniczył
 8. Przymierze Miłosierdzia zaprasza małżeństwa sakramentalne i niesakramentalne na warsztaty „Kana” 8 – 9 czerwca w Buku. Szczegóły na plakacie wywieszonym na tablicy ogłoszeń
 9. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Poznańskiej od rodziny Korczyńskich do Kaczmarków dziękując rodzicom dzieci klasy I, przygotowując kościół na uroczystość I Komunii św.
 10. Polecam prasę katolicką znajdującą się przy wyjściu z kościoła

W „Przewodniku Katolickim” polecam szczególnie rodzinom, które przeżywają Komunię św. swoich dzieci artykuł pt. „Przełamać mentalność zaliczania”.

 

ZAPOWIEDZI

Klaudia Wojciechowska st. wol. z parafii Brody

Maciej Surdyk st. wol. z parafii Wojnowice

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

NIEDZIELA BIBLIJNA

 5 MAJA


 1. W środę w Buku odpust ku czci św. Stanisława Biskupa
 2. Nabożeństwa majowe codziennie oprócz czwartku o godzinie 17.30, a dla dzieci w poniedziałek i środę i piątek o godzinie 16.30.
 3. Zebranie dla rodziców dzieci I komunijnych w przyszły poniedziałek 13 maja po mszy św. wieczornej i nabożeństwie fatimskim
 4. 13 maja po mszy św. wieczornej nabożeństwa fatimskie. Do zorganizowanie nabożeństwa prosimy VII Różę Żywego Różańca
 5. W przyszła niedzielę Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Po mszy św. zbieramy ofiary na Arcybiskupie Seminarium Duchowne.
 6. Proszę się zapisywać na wspólny wyjazd do Poznania na rozpoczęcie Nawiedzenie Matki Bożej w ikonie Jasnogórskiej w dni 18 maja. Początek Uroczystości o godzinie 12.00. Jednak warto być tam dużo wcześniej, żeby dotrzeć z miejsca postoju autokaru na miejsce. Zapisy w biurze parafialnym.
 7. Dziękujemy za złożenie ofiar na diecezjalną daninę. Ofiary złożyło 186 rodzin w kwocie 3325 zł. jak też za ofiary na Caritas w kwocie 381,6 zł i za ofiary inwestycyjne w kwocie 990 zł z II kwartału, które złożyła 23 rodziny
 8. Do sprzątania kościoła prosimy jeszcze raz parafian z ulicy Łagiewskiej 49-53.
 9. W „Przewodniku Katolickim” – wato przeczytać o zagrożeniu dla naszego kraju, jakim staje się problem braku wody.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 28 kwietnia 2019 R.


 

 1. W poniedziałek św. Katarzyny ze Sieny Patronki Europy. Dzień męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

 

 1. We wtorek Uroczystość św. Wojciecha Patrona Polski.

 

 1. W piątek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. jak w niedzielę, o godzinie 11.00 msza św. w intencji strażaków. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

 1. Z okazji I piątku w sobotę okazja do spowiedzi św. od godziny 16.00 w sobotę. od godziny 8.00 odwiedzimy chorych

 

 1. Nabożeństwa majowe: w czwartek po mszy św. o godzinie 8.00 w sobotę o godzinie 17.30

 

 1. We wtorek spotkanie kręgu biblijnego po mszy św. wieczornej.

 

 1. W sobotę po mszy św. wieczornej spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdu do Wilna. Zapraszamy uczestników wycieczki.

 

 1. W przyszła niedzielę Niedziela Biblijna i Narodowy dzień czytania Pisma świętego.

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Łagiewskiej 49-53  dziękując za sprzątanie w ubiegłym tygodniu i za ofiary na kwiaty

 

 1. W „Przewodniku Katolickim” – czy miłosierdzie Boże jest naszą nadzieją?

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 21 kwietnia 2019 R.

 


 1. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. jak w niedzielę. Zbieramy ofiary na Uczelnie Katolickie. Do przyszłej niedzieli trwa Oktawa Wielkanocy, dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 2. W przyszła niedzielę – Niedziela Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Zbieramy ofiary na Caritas Archidiecezji.
 3. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Łagiewskiej,  od rodziny Wojtkowiaków do Ratajczaków, dziękując za sprzątanie w ubiegłym tygodniu i za ofiary na kwiaty
 4. W „Przewodniku Katolickim” – o Nawiedzeniu Matki Bożej w ikonie Jasnogórskiej tym pierwszym i nadchodzącym – wywiad z bp Zdzisławem Fortuniakiem.

 

 

Siła naszej wiary jest siłą krzyża Chrystusa i jego zmartwychwstania oraz obietnica: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jeżeli będziemy nieść w naszych sercach ogień, który nasz Pan pragnie „rzucić na ziemię, będziemy nieść światu miłość i pokój. Jego ogień jest jedynym płomieniem, który nie niszczy, lecz buduje, jedna ludzi i ogrzewa serca. Są to słowa kardynała Waltera Kaspera przeczytane w najnowszym „Przewodniku Katolickim” . Niech przeżycie z wiarą świąt wprowadzi nas i umocni w takiej właśnie postawie. Jest to najlepsza droga naszego zmagania się z trudnościami życia. Pokój Wam !

Ks. Jan

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 14 kwietnia 2019 R.


 1. Gorzkie Żale dzisiaj o godzinie 14.00.
 2. TRIDUUM PASCHALNE

CZWARTEK

 1. 19.00LITURGIA WIECZERZY PAŃSKIEJ

na msze św. zapraszamy rodziców i dzieci, które przyjęły I Komunię w ubiegłym  roku i rodziców i dzieci, które mają przyjąć Komunię św. w tym roku. Prosimy rodziców aby z tych grup zgłosili się chętni do obrzędu umycia nóg.

adoracja Najświętszego sakramentu do 22.00

PIĄTEK

g.. 19.00 – LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

adoracja Najświętszego sakramentu do 22. 00

SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA

od 9.00 – 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu według planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń. Poświęcenie potraw w Niegolewie o godzinie 10.00, w Łagwach o 10.30, w Wojnowicach o godzinie 11.00 i 12.00.

Podczas święcenie potraw zbieramy żywność dla podopiecznych Domu „Pomocna Dłoń” w Brońsku

 1. 21.00 – LITURGIA WIGILII PASCHALEJ

na liturgię przynosimy świece.

 1. Dziękujemy za złożenie ofiar na diecezjalną daninę. Ofiary złożyło 145 rodzin w kwocie 2675 zł. Jesteśmy zobowiązani przekazać do Kurii 2890 zł. Na kwiaty do grobu zebraliśmy 962 zł.
 2. Do sprzątania kościoła prosimy w środę parafian z ulicy Łagiewskiej,  blok 58 i 60, dziękując za sprzątanie w ubiegłym tygodniu i za ofiary na kwiaty
 3. W „Przewodniku Katolickim” – „Dla nikogo nie jesteśmy wrogami’ – to tytuł z serii rekolekcji wielkopostnych o sytuacji parafian w Iraku.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 7 kwietnia 2019 R.


 1. Jutro w poniedziałek będzie sprawowany sakrament pokuty z udziałem księży z dekanatu w godzinach

od 11.00 – 12.00 i od 15.00 -16.00 i od 17.00- 17.45. W Niegolewie od godziny 17.00.

 1. Gorzkie Żale w niedzielę o godzinie 14.00.
 2. We wtorek po mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych
 3. W piątek po mszy św. wieczornej o godzinie 19.00 droga krzyżowa w Łagwach. Prosimy o przyjście na drogę krzyżową z lampionami lub zniczami. Strażaków prosimy o zabezpieczenie trasy. Drogę przygotowuje młodzież pod opieką rodziców, która przyjęła sakrament bierzmowania. Stacje od I-IV Niegolewo, stacje od V-VIII Łagwy i od IX-XIV Wojnowice.
 4. Dziękujemy za złożenie ofiar na diecezjalną daninę. Ofiary złożyło 109 rodzin w kwocie 1960 zł. Jesteśmy zobowiązani przekazać do Kurii 2890 zł. Na kwiaty do grobu zebraliśmy 824 zł.
 5. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Łagiewskiej, od rodziny Rybickich do rodziny Piotrowskich dziękując za sprzątanie w ubiegłym tygodniu i za ofiary na kwiaty.
 6. W tym roku w dniach od 18-24 sierpnia planujemy parafialną wycieczkę do Wilna. Zainteresowanych zaprosimy na specjalne spotkanie po świętach. w programie zwiedzanie innymi Wilna, Sanktuarium MB Ostrobramskiej, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia . Troki. W drodze powrotnej św. Lipka, Gierłoża, Reszel.
 7. W „Przewodniku Katolickim” – kolejny artykuł w ramach refleksji „Rekolekcje Wielkopostne” ukazujący sylwetkę   Chiary Amirante. Temat wiodący w „Przewodniku” to słowa: „Spór przynosi dobro, jeśli jest zmaganiem się o coś, a nie z kimś”

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 9 MARCA 2019 R.


 1. We wtorek po mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Eucharystii

 

 1. W środę 6 rocznica wyboru papieża Franciszka

 

 1. W Wielkim Poście Gorzkie Żale w niedzielę o godzinie 14.00. Kazania pasyjne głoszą księża wikariusze z Buku

 

 1. W piątek droga krzyżowa dla dzieci o godzinie 16.30, a dla dorosłych o godzinie 17.30.

 

 1. W przyszła niedzielę po mszach świętych zbieramy ofiary na dzieło pomocy „Ad Gentes”. Jest dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami.

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Wojnowic z ulicy Dworcowej z I części, dziękując za tę posługę i ofiary na kwiaty sprzątającym w ubiegłym tygodniu.

 

 1. „ Przewodnik Katolicki” –  w nowym numerze możemy przeczytać o katechezie szkolnej, o pracy katechetów. Artykuły godnie polecenia rodzicom. rozpoczyna się cykl artykułów zwanych rekolekcjami wielkopostnymi pt. „Znaki Nadziei”

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 3 MARCA 2019 R.


 1. W poniedziałek, wtorek i piątek spotkanie w grupach dla młodzieży przystępującej do bierzmowania o godzinie 16.00. Będzie to spotkanie w grupach według planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń.

 

 1. W Środę Popielcową msze św. o godzinie 11.00 i 19.00 w Wojnowicach, w Niegolewie o godzinie 17.00. W ty, dniu obowiązuje post ścisły. Zbieramy do puszek ofiary na Caritas Archidiecezji. Spotkanie dla ministrantów w środę po mszy św. wieczornej.

 

 1. W Wielkim Poście Gorzkie Żale o godzinie 14.00

 

 1. W piątek droga krzyżowa dla dzieci o godzinie 16.30, a dla dorosłych o godzinie 17.30. O godzinie 19.00 droga krzyżowa dla młodzieży kandydatów do bierzmowania i ich rodziców, po drodze krzyżowej okazja do spowiedzi św.

 

 1. W sobotę dzień wizytacji w naszej parafii, którą przeprowadzi Biskup Grzegorz Balcerek. Program wizytacji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Wojnowic z ulicy Dobieżyńskiej i Ogrodowej, dziękując za tę posługę i ofiary na kwiaty sprzątającym w ubiegłym tygodniu.

 

 1. „ Przewodnik Katolicki” – Jakie oczekiwanie wobec Wielkiego Postu są realne, a jakie mogą być niebezpieczną pokusą ? „40 dni przed Bogiem w Wielkim Poście” w cenie 3 zł

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

 24 LUTEGO 2019 R.


 1. We wtorek po mszy św. wieczornej spotkanie kręgu biblijnego

 

 1. W środę o godzinie 16.30 spotkanie dla młodzieży klasy VIII i III Gimnazjalnej.

 

 1. W piątek od godziny 16.30 okazja do spowiedzi św. O godzinie 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona nabożeństwem do NSPJ.

 

 1. W piątek na mszę św. zapraszamy rodziców i młodzież kandydatów do bierzmowania.

 

 1. W sobotę od godziny 8.00 odwiedzamy chorych, a po mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00

 

 1. W biurze parafialnym można nabyć modlitewniki dla seniora z dużymi literami w cenie 17 zł

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Łagiew od rodziny Adamków do rodziny Tomiaków, dziękując za tę posługę i ofiary na kwiaty sprzątającym w ubiegłym tygodniu.

 

 1. „ Przewodnik Katolicki” – z dodatkiem ‘”5 min przed Bogiem” i 40 dni przed Bogiem w Wielkim Poście” w cenie 3 zł

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

 3 LUTEGO 2019 R.


 1. W środę po wieczornej mszy św. katecheza dla rodziców i chrzestnych.

 

 1. W piątek spotkanie dla kandydatów do bierzmowania po mszy św. wieczornej. Dla klasy III Gimnazjum i klasy VIII.

I

 1. W przyszły poniedziałek po mszy św. wieczornej spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Łagiew – od rodziny Kurków do Glinków, dziękując , sprzątającym w poprzednim tygodniu i za ofiary na kwiaty.

 

 1. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizowanie parafialnej zabawy, jak też uczestnikom zabawy, fundatorom fantów. Na rzecz parafii uzyskano 10845 zł. Dziękujemy za ofiary złożone na radio Emaus. Zebraliśmy 200 zł

 

 1. W „ Przewodniku Katolickim” – głosy w dyskusji o języku i postawie nienawiści. Czy wszystko da się załatwić przepisami artykuł sędziego Krzysztofa Jankowiaka, krótka relacja ze ŚDM.

 

 1. Odszedł od nas śp. Paweł Smoczyński lat 48. Dobry Jezu, a nasz Panie……

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

III NIEDZIELA ZWYKŁA

27 STYCZNIA 2019 R.


 1. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godziny 16.00 – 17.30. O 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona nabożeństwem ku czci NSPJ.

 

 1. Święto Ofiarowania Pańskiego w sobotę. O godzinie 11.00 msza św. z udziałem rodziców i dzieci przygotowujących się do pełnego uczestnictwa we mszy św. Na tę mszę św. przychodzimy ze świecami. Po mszy św. zbieramy ofiary na Zakony Klauzurowe Wieczorna msza św. będzie już z niedzieli. Od godziny 8.00 odwiedziny chorych. Po mszy wieczornej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00.

 

 1. Dzisiaj zbieramy ofiary na wsparcie dla Radia Emaus.

 

 1. Z ks. Pawłem dziękujemy za otwartość serca podczas „kolędowych” odwiedzin, za gościnność i za złożone ofiary. Nie udało się dokończyć kolędy, dlatego przy wyjściu z kościoła można zabrać kalendarze i koperty na daninę i ofiary kwartalne.

 

 1. W poniedziałek msza św. o godzinie 8.00

 

 1. Zmarł śp. Marian Wojtkowiak. Dobry Jezu, a nasz Panie….

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Łagiew – od rodziny Glinków do Nowaków , dziękując , sprzątającym w poprzednim tygodniu i za ofiary na kwiaty.

 

 1. W „ Przewodniku Katolickim” – głosy w dyskusji o języku i postawie nienawiści.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

30 grudnia 2018 R.


 1. W poniedziałek msza św. na zakończenie starego roku o godzinie 17.00. Po mszy św. nabożeństwo dziękczynno-błagalne

 

 1. W Nowy Rok msze św. w Niegolewie o 9.30, w Wojnowicach o 11.00 i 16.00.

 

 1. W styczniu msze św. w dni powszednie o godzinie 6.30

 

 1. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godzinie 00. O 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona nabożeństwem ku czci NSPJ

 

 1. W sobotę od godziny 8.00 odwiedzmy chorych. Po mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

 

 1. Dzisiaj o godzinie 16.00 zapraszamy dzieci z rodzinami na wspólny śpiew kolęd przy żłóbku.

 

 1. W biurze parafialnym można nabywać bilety na koncert „Poznań dla Betlejem”, który odbędzie się 9 stycznia 2019 r. o godzinie 19.00 na poznańskiej arenie. O szczegółach koncertu możemy się dowiedzieć na stronie internetowej.

 

 1. Proszę zapoznać się z komunikatem dotyczącym parafialnej zabawy. Jest wywieszony na tablicy ogłoszeń. Zabawa odbędzie się 26 stycznia. Cena biletu od pary 190 zł.

 

 1. Caritas Parafialna organizuje zabawę dla osób 50+ na sali w Wojnowicach. Cena biletu 60 zł w dniu 19 stycznia 2019 r

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Wodnej – od rodziny Antkowiaków do Skorlińskich, dziękując , sprzątającym w poprzednim tygodniu i za ofiary na kwiaty.

 

Plan „kolędy”

środa – 2 stycznia g. 15.00

 1. Kanałowa od rodziny Krzyśków do Zellnerów

 

czwartek 3 stycznia g. 15.00

 1. Kanałowa od rodziny Nyklów do Nowackich

 

sobota – 5 stycznia g. 10.30

 1. Łagiewska – bloki 58,60 do rodziny Dybionków

 

poniedziałek – 7 stycznia g. 15.00

 1. Łagiewska od rodziny Skotarków do Ratajczaków
 2. Łagiewska od rodziny Rybickich do Piotrowskich

 

wtorek – 8 stycznia g. 15.00

 1. Łagiewska – od Nawrotów do Hirschweldów
 2. Poznańska – od rodziny Dudów do Korczyńskich

 

środa – 9 stycznia g. 15.00

 1. Poznańska od rodziny Wenclów do Kozłowskich

 

czwartek 10 stycznia g. 15.00

 1. Poznańska – od rodziny Misiaków do Rutkowskich
 2. Dobieżyńska i Ogrodowa

 

piątek – 11 stycznia g. 15.00

 1. Dworcowa – od początku
 2. Słoneczna – od końca

 

sobota – 12 stycznia g. 10.00

 1. Wodna od rodziny Nadstogów do Kaczmarków
 2. Wodna od rodziny Bręków do Sadłochów

 

poniedziałek – 14 stycznia g. 15.00

 1. Robotnicza – od rodziny Skotarków i od rodziny Walkowskich

 

wtorek – 15 stycznia g. 15.00

 1. Robotnicza – od rodziny Jujków i od rodziny Piglów

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

IV NIEDZIELA ADWENTU

23 grudnia 2018 R.


 1. W poniedziałek zakończenie rorat. msza św. o godzinie 8.00. Msza św. w intencji dzieci uczestniczących w roratach

 

 1. Pasterka w Boże Narodzenie w Niegolewie o godzinie 22.00, w Wojnowicach o północy. W I święto msza św. o godzinie 11.00 w Wojnowicach.

 

 1. W II święto msze św. jak w niedzielę

 

 1. W czwartek msza św. o godzinie 17.00.

 

 1. Świece na stół wigilijny i opłatki do nabycia po mszy św., duże świece 13 zł, małe świece 6 zł. Możemy też nabywać kalendarze na rok 2019 w cenie 3 zł jako cegiełka na utrzymanie Archiwum naszej Archidiecezji.

 

 1. W biurze parafialnym można nabywać bilety na koncert „Poznań dla Betlejem”, który odbędzie się 9 stycznia 2019 r. o godzinie 19.00 na poznańskiej arenie. O szczegółach koncertu możemy się dowiedzieć na stronie internetowej.

 

 1. Proszę zapoznać się z komunikatem dotyczącym parafialnej zabawy. Jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.

 

 1. Caritas Parafialna organizuje zabawę dla osób 50+ na sali w Wojnowicach. Cena biletu 60 zł w dniu 19 stycznia 2019 r

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Wodnej – od rodziny Nadstogów do Szymkowiaków, dziękując , sprzątającym w poprzednim tygodniu i za ofiary na kwiaty.

 

 1. „Przewodnik Katolicki” – z dodatkami: „5 min przed Bogiem” i z dodatkiem „Rodzina”. Cena 10 zł.

 

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

III NIEDZIELA ADWENTU

16 grudnia 2018 R.


 1. Od poniedziałku do piątku będą roraty o godzinie 18.00, a w czwartek o godzinie 6.45
 2. Jutro adwentowy dzień sakramentu pokuty i pojednania.

Okazja do spowiedzi św. od 11.00-12.00 i od 15.00-16.00 i od 17.00-17.30. W Niegolewie okazja do spowiedzi św. od 17.00 – 17.30.

 1. Odwiedziny chorych w sobotę od godziny 8.00. Prosimy zgłaszać tych chorych, których nie ma liście odwiedzin comiesięcznych .
 2. We wtorek po mszy św. spotkanie kręgu biblijnego.
 3. Zachęcam, żeby kandydaci do bierzmowania brali udział we mszy św. czuwania – roratach, tym bardziej, że temat roku duszpasterskiego ściśle jest związany z sakramentem bierzmowania.
 4. Świece na stół wigilijny i opłatki do nabycia po mszy św., duże świece 13 zł, małe świece 6 zł. Możemy też nabywać kalendarze na rok 2019 w cenie 3 zł jako cegiełka na utrzymanie Archiwum naszej Archidiecezji.
 5. W biurze parafialnym można nabywać bilety na koncert „Poznań dla Betlejem”, który odbędzie się 9 stycznia 2019 r. o godzinie 19.00 na poznańskiej arenie. O szczegółach koncertu możemy się dowiedzieć na stronie internetowej.
 6. Dziękujemy za ofiary na złożone na obiad świąteczny dla bezdomnych, które zbierała Wspólnota Saint E’gidio. Zebraliśmy 2520 zł zł . Dziękujemy także za ostatnią składkę inwestycyjną w kwocie 1132,30 zł jak też za ofiary z kopert z IV kwartału z 51 kopert złożono 2690 zł.
 7. Proszę zapoznać się z komunikatem dotyczącym parafialnej zabawy. Jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.
 8. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Słonecznej – cała ulica, ponieważ jest to sprzątanie przed świętami, dlatego należałoby to zrobić w sobotę, dziękując , sprzątającym w poprzednim tygodniu i za ofiary na kwiaty.
 9. „Przewodnik Katolicki” – sprawozdanie z Forum Ewangelizacyjnego. Zasadniczy problem. Nasze parafie potrzebują misji, kto ma to zrobić księża, zakonnicy czy wspólnota parafialna? Szczególnie polecam artykuł członkom Rady Duszpasterskiej. I warto też sięgnąć do artykułu, jak powinny wyglądać nasze kościoły jeśli chodzi o wystrój. „W kościele gusta trzeba formować, a nie deformować.”

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II NIEDZIELA ADWENTU

9 grudnia 2018 R.


 

 1. Od poniedziałku do piątku będą roraty o godzinie 18.00, a w czwartek o godzinie 6.45

 

 1. We wtorek po mszy św. wieczornej spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentu Eucharystii.

 

 1. W środę po wieczornej mszy św. spotkanie Żywego Różańca.

 

 1. Zachęcam, żeby kandydaci do bierzmowania brali udział we mszy św. czuwania – roratach, tym bardziej, że temat roku duszpasterskiego ściśle jest związany z sakramentem bierzmowania.

 

 1. Świece na stół wigilijny i opłatki do nabycia po mszy św., duże świece 13 zł, małe świece 6 zł.

 

 1. Adwentowy dzień sakramentu pokuty w poniedziałek 17.12. 2018 r. w godzinach od 11.00-12.00 i od 15.00-16.00 i od 17.00-18.00.

 

 1. Dziękujemy za ofiary na rodzinę syryjską. Zebraliśmy 651,50 zł

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Robotniczej od rodziny Gorzaniaków do Jujków, dziękując , sprzątającym w poprzednim tygodniu i za ofiary na kwiaty.

 

 1. „Przewodnik Katolicki” – wywiad z O. Michałem Zioło – trapistą, który ukazuje odrodzenie Kościoła na zachodzie i jakim drogami to odrodzenie się dokonuje.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

25 listopada 2018 R.


 1. Msze św. od poniedziałku do środy o godzinie 17.00, w czwartek nie będzie mszy św.

 

 1. W piątek o godzinie 12.00 „Andrzejki Samosierskie” O godzinie 12.00 msza św. po mszy św. składanie kwiatów przy kamieniu upamiętniającym żołnierzy spod Samosiery w Niegolewie

 

 1. W sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy św. wieczornej do godziny 21.00

 

 1. Dziękujemy rodzicom, którzy przywieźli swoich synów na zbiórkę ministrantów z Łagiew i Kozłowa i 3 chłopcom, którzy wzięli udział w zbiórce

 

 1. W przyszła niedzielę zbiórka ofiar na rodzinę z Syrii.

 

 1. Dziękujemy za składanie żywności w „tytkach charytatywnych” Te dary możemy składać do przyszłej niedzieli.

 

 1. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy Adwent

 

 1. W niedzielę 9 grudnia podczas mszy św. o godzinie 11.00 będzie wręczenie aktów nominacyjnych ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego członkom Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Robotniczej od rodziny Goździorów do Skotarków, dziękując , sprzątającym w poprzednim tygodniu i za ofiary na kwiaty.

 

 1. „Przewodnik Katolicki” – z dodatkiem 5 minut przed Bogiem.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

21 października 2018 R.


 1. Różaniec w tym tygodniu dla dzieci w poniedziałek i środę o godzinie 16.30, dla dorosłych o 17.30.

 

 1. W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w Wojnowicach o godzinie 8.00 i 11.00. Po mszy św. o godzinie 11.00 procesja na cmentarzu z modlitwą za zmarłych

 

 1. W piątek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w Niegolewie o godzinie 17.30, w Wojnowicach o godzinie 19.00.Różaniec w intencji zmarłych w Niegolewie o 17.00, w Wojnowicach o godzinie 18.30. Okazja do spowiedzi św. z okazji I piątku miesiąca od godziny 15.00 – 16.30.

 

 1. W sobotę od godziny 8.00 odwiedzimy chorych. Po mszy św. wieczornej do 21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

 1. Za zmarłych polecanych w wymiennikach będziemy się modlić podczas różańca według planu
 • piątek g.17.00 – Niegolewo
 • piątek g. 18.30 – ul. Dworcowa, Poznańska, Wodna
 • poniedziałek g. 17.30 – ul. Ogrodowa, Dobieżyńska, Robotnicza, Słoneczna
 • wtorek g. 17.30 – Kanałowa, Łagiewska i Łagwy
 1. W przyszłą niedzielę zbieramy ofiary na rodzinę syryjską. Dziękujemy z ofiary na misje w kwocie 350 zł

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Poznańskiej od rodziny Rutkowskich do Puzickich, dziękując , małej grupie sprzątających z poprzedniej ulicy i dziękując za ofiary na kwiaty.

 

 1. „Przewodnik Katolicki” z dodatkiem „5 min przed Bogiem”
 2. Nauczyciele naszej szkoły zwracają się z ogromną prośbą do wszystkich o oddanie krwi dla ojca uczennicy z klasy VI Pana Marka Kałka. który przebywa w szpitalu w Poznaniu na Oddziale Hematologii. Jest potrzebna większa ilość krwi. Nadarza się taka okazja, aby to uczynić, ponieważ w Dusznikach będzie pobór krwi w godzinach od 9.00-14.00.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

21 października 2018 R.

 


 

 1. Różaniec od poniedziałku do soboty o godzinie 17.30, w czwartek po mszy św. o godzinie 7.30. Dla dzieci różaniec w poniedziałki, środy i piątki godzinie 16.30.

 

 1. Dzisiaj zbieramy ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne

 

 1. W sobotę po mszy św. wieczornej spotkanie dla młodzieży klasy VII,VIII i III Gimnazjum, Będzie to spotkanie z klerykiem , który w sobotę i niedzielę będzie zbierał ofiary na Arcybiskupie Seminarium Duchowne

 

 1. Dziękujemy za płody rolne na stołówkę dla bezdomnych Sióstr Albertynek, jak też za ofiary złożone na Fundusz III Tysiąclecia wspierający młodzież. Zebraliśmy 402 zł i za składkę inwestycyjną 1030,40 zł

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Łagiewskiej 54 do 55 i Poznańska od rodziny Korczyńskich do Kozłowskich. w sobotę od 9.00. Prosimy o sprzątanie kościoła i terenu wokół przed Uroczystością Wszystkich Świętych.  dziękując za ostatnie sprzątanie i za ofiary na kwiaty

 

 1. Zmarła św. Wiktoria Tomaszewska l.104 Dobry Jezu, a nasz Panie….

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

30 WRZEŚNIA 2018 R.

 


 1. Rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. Różaniec od poniedziałku do soboty o godzinie 17.30, w czwartek po mszy św. o godzinie 7.30. Dla dzieci różaniec w poniedziałki, środy i piątki godzinie 16.30.

 

 1. W środę po wieczornej mszy św. spotkanie Żywego Różańca.

 

 1. W piątek od godziny 15.00-16.30 okazja do spowiedzi. Po mszy św. wieczornej nabożeństwo ku NSPJ

 

 1. W sobotę od godziny 8.00 odwiedziny chorych. Po mszy św. wieczornej do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

 1. W przyszła niedzielę zbieramy ofiary na wsparcie rodziny syryjskiej.

 

 1. We wtorek 9 października po mszy św. wieczornej spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Łagiewskiej blok 58 i 60 ,dziękując za ostatnie sprzątanie i za ofiary na kwiaty.

 

 1. „ Przewodnik Katolicki” z dodatkiem pomagającym w modlitwie „5 min przed Bogiem”

 

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

23 WRZEŚNIA 2018 R.

 


 1. We wtorek 25 września spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych w sprawie alb, będzie można nabywać różańce.

 

 1. W piątek spotkanie dla uczniów klasy VIII po wieczornej mszy św. Przynosimy na spotkanie Pismo św. i notatniki.

 

 1. W dniach 19 i 20 października planujemy pielgrzymkę do Częstochowy i Gidla. Prosimy o szybką decyzję ile osób chciałoby pojechać, ponieważ musimy zarezerwować noclegi. Zgłosiło się dotąd tylko 12 osób. Nawet te osoby, które prosiły o zorganizowanie pielgrzymki dotąd się nie zapisały.

 

 1. Informujemy, że zbiórka płodów rolnych dla stołówki dla bezdomnych prowadzonej przez Siostry Albertynki będzie 16 października

 

 1. Dziękujemy za ofiary składane na Uczelnie Katolickie. Zebraliśmy 255,20 zł

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Łagiewskiej od rodziny Ławniczaków do Piotrowskich do Tuliszków, dziękując za ostatnie sprzątanie i za ofiary na kwiaty.

 

 1. Zachęcamy do podjęcia służby katechisty. Informacja w „Przewodniku Katolickim” .” Wywiady i sprawozdania z Konferencji Biskupów Europy

 

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

2 WRZEŚNIA 2018 R.


 1. W poniedziałek msza św. o godzinie 8.30 na rozpoczęcie roku szkolnego, z błogosławieństwem dzieci na nowy rok szkolny

 

 1. W środę po wieczornej mszy św. katecheza dla rodziców i chrzestnych

 

 1. W I piątek miesiąc okazja do spowiedzi św. od godziny 16.00 – 17.30. O 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona nabożeństwem do NSPJ

 

 1. W sobotę od godziny 8.00 odwiedziny chorych

 

 1. W przyszła niedzielę odpust MB Bukowskiej w Buku. Suma odpustowa o godzinie 12.00, której będzie przewodniczył ks. Bp Grzegorz Balcerek

 

 1. W przyszła niedzielę o godzinie 14.00 msza św. z okazji 40-lecia Szkoły w Wojnowicach i poświęcenie sztandaru szkoły. zapraszamy rodziców dzieci i absolwentów naszej szkoły do uczestniczenia w uroczystości.

 

 1. Dzisiaj zbieramy ofiary na rodzinę syryjską

 

 1. W biurze parafialnym można kupić płyty w cenie 20 zł z piosenkami religijnymi. Dochód z płyt jest przeznaczony na wyposażenie więźniów w różańce.

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Kanałowej z części I, dziękując za ostatnie sprzątanie i za ofiary na kwiaty.

 

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

22 LIPCA 2018 r


 

 1. Od poniedziałku do czwartku nie będzie mszy św. W piątek msza św. w intencji zmarłych z rocznych wymienianek.

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Łagiew od rodziny Szewczaków do rodziny Martyłów, dziękując za ostanie sprzątanie i ofiary na kwiaty.

 

 1. Poświęcenie pojazdów będzie 29 lipca po mszach świętych, jak też odpust w Niegolewie na mszy św. o godzinie 14.00. Ofiary zbierane przy okazji poświęcenia pojazdów są przeznaczone na wyposażenie polskich misjonarzy w pojazdy, ambulanse, łodzie potrzebne w pracy misyjnej

 

 1. W piątek po mszy św.. wieczornej spotkanie osób wyjeżdzających na wycieczkę do Ukrainy. Lista uczestników choć niepełna musi zostać zamknięta, ponieważ należy podać ilość uczestników w wynajmowanych hotelach.

 

 1. Dziękujemy za wyczyszczenie rynien przy kościele i probostwie, jak też za założenie kratki przy studzience rynnowej.

 

 1. Numer „Przewodnik Katolickiego” – o wolontariacie misyjnym, co robi się w krajach Europy z opuszczonymi kościołami? czy to nasza przyszłość?

 


 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

15 LIPCA 2018 r


 

 1. Dziękujemy za ofiary złożone na rodzinę syryjską Zebraliśmy

566,40 i za składkę inwestycyjną w kwocie 939, 60 zł. Od 13 maja         złożono ofiary w kwocie 3.320 zł z 61 kopert. Co spowodowało        zamknięcie spłaty za wykonanie parkingu

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Łagiew od rodziny Bręków do rodziny Chłopowiec do dziękując za ostanie sprzątanie i ofiary na kwiaty.

 

 1. Poświęcenie pojazdów będzie 29 lipca po mszach świętych, jak też odpust w Niegolewie na mszy św. o godzinie 14.00

 

 1. Jest jeszcze 6 wolnych miejsc na wspólny wyjazd na Ukrainę.

 

 1. Numer „Przewodnik Katolickiego” – warto wiedzieć o zaangażowaniu młodych w misje o czym informuje tygodnik .

 


 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1 LIPCA 2018 r


 

 1. W czwartek msza św. o godzinie 8.00

 

 1. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. o d godziny 16.00. O godzinie 17.30 adoracja Najświętszego sakramentu zakończona nabożeństwem ku czci NSPJ

 

 1. W sobotę od godziny 8.00 odwiedzimy chorych. Po mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00

 

 1. W przyszła niedzielę wspieramy rodzinę z Aleppo. Podziękowania od Caritas i relacja z Syrii zostały umieszczone na stronie internetowej parafii

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Łagiew od rodziny Glinków do Nowaków dziękując za ostanie sprzątanie i ofiary na kwiaty.

 

 1. Dziękujemy za pomysł uporządkowania trawnika i zieleni przy kościele i  wyczyszczenie rynny, jak też za stałą dbałość o zieleń przy w obejściu kościoła.

 

 1. Podziękowanie za ofiary na uczelnie katolickie. Zebraliśmy 240 zł i w na tablicy ogłoszeń są podziękowania i sprawozdanie ze zbiórki na pomoc dla Domu Dziecka na Filipinach.

 

 1. W biurze parafialnym można nabywać album z nawiedzenia obrazu św. Józefa w naszej Archidiecezji. Jest też obszerna relacja zdjęciowa z naszej parafii. Cena 50 zł.

 

 1. Numer „Przewodnik Katolickiego” – o tym dlaczego Kościół przestaje być ważny dla młodych

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

X NIEDZIELA ZWYKŁA

10 czerwca 2018 r


 1. Dzisiaj / w niedzielę/o godzinie 16.00 w kościele w Buku koncert w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej. Szczegóły na plakacie.
 2. Dzisiaj gościmy O. Dariusza Godawę Dominikanina pracującego w Kamerunie. Po mszy św. będą zbierane ofiary na prowadzony przez ojca Dom Dziecka.
 3. W czerwcu nabożeństwa czerwcowe po mszy św. wieczornej.
 4. W środę po mszy św. wieczornej nabożeństwo fatimskie – przygotowuje II Róża Matek Różańcowych
 5. W czwartek dzieci z klasy III, które przyjęły I Komunię św. wyjeżdżają do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kiekrzu. Proszę do wtorku o listę dzieci i opiekunów/ Wyjazd o godzinie 17.15 sprzed kościoła/
 6. W sobotę o godzinie 10.00 msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia chorych. po mszy św. spotkanie przy kawie w sali parafialnej. Od godziny 8.00 odwiedziny chorych . Od godziny 12.00 – 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu według plany wywieszonego na tablicy ogłoszeń.
 7. W niedzielę o godzinie 12.00 suma odpustowa, Mszy św. będzie przewodniczył ks. Proboszcz Krzysztof Wróbel z Poznania. o godzinie 16.00 koncert uwielbieniowy w wykonaniu Zespołu z parafii z Nowej Soli. Zapraszamy na koncert. Po koncercie wspólne spotkanie przy kawie. Zapraszamy parafian do pomocy przy organizowaniu tego spotkania. Prosimy do pomocy członków Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Przypominam, że w tym dniu także gościmy wolontariuszy z Misji Zagranicznych Księży Sercanów. W jaki sposób wspomagamy te misje już wiemy, ale przypomnienie na plakacie.
 8. Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi Caritas za zorganizowanie wycieczki dla Seniorów.
 9. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Wodnej od rodziny Antkowiaków do Bręków, dziękując za ostanie sprzątanie i ofiary na kwiaty.
 10. Numer „Przewodnik Katolickiego” – godne polecenia : Dorośli na religię? – o uczestnictwie dorosłych w katechezach, oraz o możliwości beatyfikacji Rotmistrza Pileckiego

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

IX NIEDZIELA ZWYKŁA

3 czerwca 2018 r


 1. W oktawie Bożego Ciała gromadzą się na mszy św. mieszkańcy poszczególnych ulic i wiosek, przygotowując liturgię według następującego planu:

– poniedziałek – ulica Łagiewska

 • wtorek – Słoneczna i Dworcowa
 • środa – ul. Kanałowa
 • czwartek – Niegolewo
 • piątek – Łagwy

Zakończenie oktawy Bożego Ciała w czwartek o godzinie 18.00. Po mszy św. procesja do 4 ołtarzy wokół kościoła. Proszę o stawienie się na liturgię ministrantów.  Po procesji poświęcenie ziół i kwiatów.

 1. W I piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. o godzinie 18.00. Po mszy św. procesja. Jest to Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
 2. W sobotę o godzinie 8.00 wyjazd seniorów do Lednogóry.
 3. Dzisiaj  zbieramy po mszy św. ofiary na świątynię Opatrzności Bożej.
 4. W przyszła niedzielę będziemy gościli O. Dariusza Godawę Dominikanina pracującego w Kamerunie. Po mszy św. będą zbierane ofiary na prowadzony przez `ojca Dom Dziecka.
 5. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Wodnej od rodziny Nadstogów do Szymkowiaków, dziękując za ostanie sprzątanie i ofiary na kwiaty.
 6. Przypomnienie o organizacji odpustu. Spotkanie przy kawie po koncercie o godzinie 16.00. Przygotowujemy jak zwykle tzw. „słodkie” Prosimy o przygotowanie stołów i ławek.
 7. Numer „Przewodnik Katolickiego” – W obecnym numerze są przedstawieni nowo wyświęceni księża. Jeden z nich został skierowany do Opalenicy parafii św. Mateusza.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA  NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

 27 maja 2018 r


 1. Dzisiaj o godzinie 11.00 przystępuje po raz pierwszy do Komunii św. 36 dzieci. Otoczmy dzieci i ich rodziny modlitwą
 2. Nabożeństwo majowe dla dzieci tylko w poniedziałek o godzinie 16.30
 3. We wtorek i środę o godzinie 16.30 próba sypania kwiatków na Boże Ciało.
 4. Zbiórka ministrantów w środę po wieczornej mszy św.
 5. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa msze św. jak w niedzielę. Po mszy św. o godzinie 11.00 procesja do 4 ołtarzy ulicą Kanałową i Łagiewską na plac przed salą wiejską. Prosimy o przygotowanie wystroju okien w naszych domach, niesienia sztandarów, figurki MB Fatimskiej Dzieci I komunijne idą w strojach liturgicznych, dziewczynki sypią kwiatki. Prosimy strażaków o zabezpieczenie trasy.
 6. W oktawie Bożego Ciała gromadzą się na mszy św. mieszkańcy poszczególnych ulic i wiosek, przygotowując liturgię według następującego planu:
 • piątek – ul. Poznańska
 • sobota – ul. Wodna i Robotnicza
 • niedziela- ul Ogrodowa i Dobieżyńska
 • poniedziałek – ul. Łagiewska
 • wtorek – Słoneczna i Dworcowa
 • środa – ul. Kanałowa
 • czwartek – Niegolewo
 • piątek – Łagwy

Dzieci I komunijne w ”białym tygodniu” uczestniczą we mszy św. i procesji o godzinie 18.00. Liturgię w oktawie Bożego Ciała rozpoczynamy nieszporami.

 1. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godziny 16.00. do 17.30
 2. W sobotę od godziny 8.00 odwiedzimy chorych. Po mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00
 3. W przyszła niedzielę zbieramy po mszy św. ofiary na świątynie Opatrzności Bożej.
 4. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Słonecznej z części II, dziękując rodzicom dzieci z klasy II za posprzątanie kościoła na dzień I Komunii św.
 5. Numer „Przewodnik Katolickiego” z dodatkiem „5 min. z Bogiem”

 

Z A P O W I E D Z I

 

Adam Dybionka zw.cyw.z parafii Wojnowice

Joanna Błaszkowska zw. cyw. z parafii Wojnowice

 


 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

 29 kwietnia 2018 r

 


 1. Od 1 maja nabożeństwa majowe w tym tygodniu tylko o godzinie 17.30 w dni powszednie.
 2. 3 maja msze św. jak w niedzielę. o godzinie 11.00 msza św. w intencji strażaków
 3. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godziny 16.00. Po mszy św. wieczornej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
 4. Na najbliższy piątek ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od pokarmów mięsnych.
 5. W sobotę od godziny 8.00 odwiedziny chorych.
 6. W najbliższy czasie należy powołać nową Radę Duszpasterską i Ekonomiczną. Proszę o podawanie kandydatur z poszczególnych wiosek i zgłaszanie chęci do działania w obydwu radach. Możemy to zrobić osobiście lub złożyć propozycję na kartce, którą można złożyć w skarbonie. Obecna Rada kończy kadencję z momentem powołania nowej. Zebranie obecnej Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej odbędzie się po bierzmowaniu.
 7. W przyszła niedzielę prosimy o ofiary na rodzinę syryjską.
 8. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Robotniczej od rodziny Walkowskich do Jarochów, dziękując za ostatnie sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty.
 9. Bardzo dziękujemy za inicjatywę umycia okien kościoła łącznie z załatwieniem podnośnika.
 10. Caritas Parafialna organizuje wycieczkę dla seniorów naszej parafii do Dziekanowic i Lednogóry. Miejsca związane z historią Polski. Wyjazd będzie w sobotę 9 czerwca. Koszty przejazdu i wstępów do skansenów pokrywa Caritas Parafialna. Zapisy w biurze parafialnym.
 11. Przewodnik Katolicki” – Kolejny artykuł o sposobie funkcjonowania Rad Duszpasterskich pt. „Pasażerowie stają się załogą” i warto zapoznać się z treścią wywiadu z ks. Prymasem Wojciechem Polakiem

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 1 kwietnia 2018 r


 1. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. msze św. jak w niedzielę. Zbieramy ofiary na katolickie uczelnie.
 2. Najbliższy Tydzień to Oktawa Wielkanocna. Zachęcamy do uczestnictwa w Eucharystii. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
 3. W środę o godzinie 13.30 pogrzeb + Bożeny Nowickiej mamy Violetty Lisoń l. 75 . Różaniec za zmarłą we wtorek po wieczornej mszy św. Dobry Jezu, a nasz Panie……
 4. W I piątek miesiąca sakrament pokuty o godziny 16.00 – 17.30. O 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona nabożeństwem ku czci NSPJ.
 5. W piątek po wieczornej mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania /klasa III Gimnazjum i I ponadgimnazjalna.
 6. W sobotę od godziny 8.00 – odwiedzimy chorych, a po mszy św. wieczornej do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
 7. W przyszłą niedzielę – Niedziela Miłosierdzia Przed mszą św. o godzinie 11.00 nastąpi poświęcenie dwóch obrazów związanych z kultem miłosierdzia, będzie to obraz św. Jana Pawła II umieszczony w kościele i obraz Brata Alberta, który będzie umieszczony w biurze parafialnym. Poświęcenia dokona ks. dziekan Andrzej Szczepaniak z Buku. Zbieramy ofiary na rodzinę z Alleppo. W gablocie są wywieszone życzenia, dla osób wspierających akcję Caritas Rodzina Rodzinie
 8. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ulicy Poznańskiej od rodziny Kaczmarków do Adamczaków, dziękująć za ostatnie sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty.
 9. Przewodnik Katolicki” – warto obejrzeć wymowne zdjęcie z tzw. „czarnego protestu” z dnia 25 marca w dzień Zwiastowania Pańskiego. Interesujący artykuł o kontaktach O. Jana Góry z papieżem Janem Pawłem II. może warto sobie przypomnieć, bo w poniedziałek przypada 13 rocznica śmierci Jana Pawła II.

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM SKLADAM NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE. SPÓJRZMY NA ŻYCIE Z PERSPEKTYWY ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA. JEST TO PERSPEKTYWA WIARY, ŻE ZE ZWYCIĘSTWA CHRYSTUSA MOŻE SKORZYSTAĆ CZŁOWIEK.

NIECH PRAWDA O ZMARTWYCHWSTANIU JEZUSA ROZJAŚNI NASZE MYŚLI I POPROWADZI DO RADOŚCI I POKOJU.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

NIEDZIELA PALMOWA

 25 marca 2018 r


 1. Gorzkie Żale dzisiaj o godzinie 14.00
 2. PROGRAM LITURGII TRIDUM PASCHALNEGO

CZWARTEK

g, 19.00 – LITURGIA WIECZERZY PAŃSKIEJ

PIĄTEK

g.19.00 – LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU – adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 22.00

SOBOTA

Adoracja Najświętszego sakramentu od 9.00 – 21.00 według planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń. Poświęcenie potraw w Niegolewie o godzinie 10.00, w Łagwach o godzinie 10.30, w Wojnowicach o godzinie 11.00 i 12.00

 1. 21.00 – LITURGIA WIGILII PASCHANEJ

Podczas święcenia potraw zbieramy żywność dla podopiecznych Domu „Pomocna Dłoń” w Brońsku.

 1. Przypominam młodzieży przygotowującej się do bierzmowania o uczestnictwie w Liturgii Triduum Paschalnego
 2. Do sprzątania w kościoła w środę prosimy parafian z  ulicy Poznańskiej od rodziny Rutkowskich do Puzickich, dziękując za ostatnie sprzątanie i ofiary na kwiaty.
 3. Ofiary na daninę i na kwiaty do Grobu Pańskiego możemy składać do dużej skarbony. Dotąd zebraliśmy z 139 kopert 2830 zł.  na daninę diecezjalną. Jesteśmy zobowiązani do wysłania  na daninę 2980 zł i na Dom Księży Emerytów 850 zł. Razem 3740 zł. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego zebraliśmy 982 zł.
 4. Zmarła śp. Władysława Antkowiak z Wojnowic l.87. Pogrzeb będzie we wtorek o godzinie 13.30. Różaniec w sobotę po mszy św. wieczornej, w niedzielę po Gorzkich Żalach i w poniedziałek po mszy św. wieczornej. Dobry Jezu, a nasz Panie…..
 5. Przewodnik Katolicki” –umożliwia rozważania rekolekcyjne nad słowami Jezusa na krzyżu. Obecny numer jest z dodatkiem „Rozmowy z Bogiem”. Na ławkach jest wyłożony „Przewodnik po Triduum Paschalnym”. Proszę, aby to była lektura  w każdym domu, aby dobrze zapoznać się z istotą wielkich trzech dni paschalnych i z większą świadomością wziąć udział w liturgii.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 4 marca 2018 r


 1. Od poniedziałku do środy będą szkolne rekolekcje dla szkoły Podstawowej w Wojnowicach według planu przestawionego uczniom. W środę o godzinie 9.00 msza św. dla uczniów i mogących w niej uczestniczyć rodziców.
 2. W środę o wieczornej mszy św. katecheza dla rodziców i chrzestnych.
 3. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje, które będzie prowadził ks. Daniel Wachowiak dawny wikariusz w Buku.

sobota – 10 marca

g.18.00 – msza św. z nauką rekolekcyjną

po mszy św. spotkanie dla młodzieży od klasy VII – I ponadgimnazjalnej

                    niedziela- 11 marca

nauki rekolekcyjne podczas każdej mszy św.

poniedziałek  – 12 marca

 1. 17.00 – msza św. z nauką w Niegolewie
 2. 18.30 – msza św. z nauką rekolekcyjną w Wojnowicach

po mszy św. nauka dla rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania od klasy VII – I ponadgimnazjalnej

wtorek – 13 marca

 1. 17.00 – msza św. z nauką rekolekcyjną w Niegolewie
 2. 18.30 – msza św. z nauką rekolekcyjną w Wojnowicach

po mszy św. nauka dla rodziców dzieci I komunijnych

środa – 14 marca

g.11.00 – 12.00 – okazja do spowiedzi

g.15. 00 – 16.00 i od 17.00 -18.00 okazja do spowiedzi św.

 1. 17.00 – 17.30 – okazja do spowiedzi św. w Niegolewie
 2. 18. 00 – nowenna do MBNP
 3. 18.30 – msza św. z nauką rekolekcyjną
 4. W piątek droga krzyżowa dla dzieci o godzinie 16.30, dla dorosłych o godzinie 17.30 – drogę poprowadzi Żywy Różaniec z parafii św. Mateusza w Opalenicy
 5. Ekstremalna Droga Krzyżowa

W piątek 9 marca wyruszy Ekstremalna Drogi Krzyżowa z Opalenicy do Konarzewa. W tym roku dostępne są trzy trasy, w tym jedna rowerowa.  EDK z Opalenicy rozpocznie się mszą św. o godz. 19.00 w kościele św. Mateusza. Zapisy na stronie www.edk.org.pl .Więcej informacji na plakacie.

 1. Dzisiaj zbieramy ofiary do puszek na wsparcie rodzin z Aleppo.
 2. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z  ulicy Łagiewskiej od rodziny Ratajczaków od Skotarków, dziękując za ostatnie sprzątanie i ofiary na kwiaty.
 3. Dziękujemy za składanie ofiar na daninę diecezjalną. Ofiary na daninę i na kwiaty do Grobu Pańskiego możemy składać do dużej skarbony
 4. Przewodnik Katolicki” –umożliwia rozważania rekolekcyjne nad słowami Jezusa na krzyżu. Porcja artykułów dobra na Dzień Kobiet jeden z nich ma tytuł: „Po co świętemu kobieta”?

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 25 LUTEGO 2018 r

 


 1. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. o godzinie 15.00 – 16.30. O 16.30 msza św. i po mszy świętej droga krzyżowa dla dzieci i dorosłych.

 

 1. Odwiedziny chorych będą przed świętami

 

 1. W Wielkim Poście Gorzkie Żale w niedzielę o g. 14.00.

 

 1. Rodzice dzieci I komunijnych odbierają alby w środę po mszy św. wieczornej.

 

 1. Dzisiaj zbieramy ofiary do puszek na dzieło pomocy „Ad Gentes”, a w przyszłą niedzielę na wsparci rodzin z Aleppo.

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z  ulicy Łagiewskiej od nr 58-60, dziękując za ostatnie sprzątanie i ofiary na kwiaty.

 

 1. Przewodnik Katolicki” –umożliwia rozważania rekolekcyjne nad słowami Jezusa na krzyżu. Jest też wywiad z ks. Pawłem Pawlickim o duszpasterstwie osób uzależnionych, oraz pytanie komu Kościół odmawia katolickiego pogrzebu ?

           


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 18 LUTEGO 2018 r

 


 1. W piątek droga krzyżowa dla dzieci o godzinie 30, dla dorosłych o godzinie 17.30.

 

 1. W Wielkim Poście Gorzkie Żale w niedzielę o g. 14.00.

 

 1. Nie będzie mszy św. od poniedziałku do środy. W czwartek o godzinie 8.00 msza św. Biorą w niej udział wyjeżdżający na wycieczkę ministranci i służba liturgiczna. Proszę, aby rodzice niepełnoletnich uczestników wycieczki podpisali pisemną zgodę na udział w wycieczce.

 

 1. Nauki dla narzeczonych w kościele św. Mateusza w Opalenicy zaczynają się w I Niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 15.45

 

 1. Bardzo proszę nie wjeżdżać samochodami po bramę cmentarza od strony kościoła. Droga na cmentarz została rozjechana przez wjeżdżające samochody.

 

 1. W przyszłym tygodniu zbieramy ofiary do puszek na dzieło pomocy „Ad Gentes”

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z  ulicy Łagiewskiej od rodziny Ławniczaków  do Piotrowskich, dziękując za ostatnie sprzątanie i ofiary na kwiaty.

 

 1. Przewodnik Katolicki” –umożliwia rozważania rekolekcyjne na słowami Jezusa na krzyżu. i o tym jak mistrz Polski kick – boxingu został franciszkaninem.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

21 STYCZEŃ 2018 r

 


 

 1. W Środę Popielcową msze św. w Wojnowicach o g. 8.00 i 19.00 .W Niegolewie o g. 17.00. Od 16.30 w Niegolewie okazja do spowiedzi św. Po mszach świętych zbieramy ofiary na Caritas Archidiecezji. W tym dniu obowiązuje post ścisły.

 

 1. W piątek droga krzyżowa dla dzieci o godzinie 30, dla dorosłych o godzinie 17.30.

 

 1. W Wielkim Poście Gorzkie Żale o g. 14.00. Kazania pasyjne będzie głosiła ks. Łukasz Łukasik z parafii św. Mateusza z Opalenicy

 

 1. Dziękujemy za ofiary na rodzinę z Aleppo. Zebraliśmy 561, 20 zł.

 

 1. Nauki dla narzeczonych w kościele św. Mateusza w Opalenicy zaczynają się w I Niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 15.45

 

 1. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z  ulicy Łagiewskiej od rodziny Niezabitowskich do Tuliszków, dziękując za ostatnie sprzątanie i ofiary na kwiaty.

 

 1. Przewodnik Katolicki” – artykuły wprowadzające nas w ważny dla naszej wiary okres Wielkiego Postu. „Mały Przewodnik Katolicki” – jako pomoc w wychowaniu chrześcijańskim dzieci.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

III NIEDZIELA ZWYKŁA

21 STYCZEŃ 2018 r

 


 

 1. 27 stycznia zabawa parafialna. Bilety od pary 180 zł i prosimy o przynoszenie fantów. Jak dotychczas fantów jest niewiele.
 2. Msze św. w tym tygodniu od środy do piątku o godzinie 8.00
 3. Dzisiaj zbieramy ofiary na Arcybiskupie Seminarium Duchowne.
 4. Dziękujemy za ofiary na Radio Emaus w kwocie 200 zł i składka inwestycyjna 1100,20 zł
 5. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
 6. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z  ulicy Dworcowej z II części, dziękując za ostatnie sprzątanie i ofiary na kwiaty.
 7. Przewodnik Katolicki” – o batalii o ochronę życia chorych i niepełnosprawnych dzieci
 8. Plan kolędy: /listy kolędowe możemy zabrać przy wyjściu z kościoła/

poniedziałek 22 stycznia

 1. 15.00 – ul Łagiewska od rodziny Hirschweldów do Nawrotów

środa 24 stycznia

 1. 15.00 –  od Misiaków do Rutkowskich

                    czwartek – 25 stycznia

 1. 17.00 – ul. Łagiewska – od rodziny Dybionków i bloki

piątek – 26 stycznia

g.15.00 – od Kozłowskich do Wenclów

sobota – 27 stycznia

 1. 10.00 – od Dudów do Korczyńskich.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II NIEDZIELA ZWYKŁA

14 STYCZEŃ 2018 r

 


 1. Msze św. w tym tygodniu od poniedziałku do piątku o godzinie 6.30..
 2. 27 stycznia zabawa parafialna. Bilety od pary 180 zł i prosimy o przynoszenie fantów.
 3. Na rodzinę z Aleppo zebraliśmy 884,65 zł
 4. Dzisiaj zbieramy ofiary na Radio Emaus. Wprzyszłym tygodniu będziemy zbierali ofiary na Arcybiskupie Seminarium Duchowne.
 5. Od 18 – 25 stycznia Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan po hasłem „ „Prawica Twoja wsławiła się mocą”, a 17 stycznia będzie Dzień Judaizmu, a 26 stycznia Dzień Islamu.
 6. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z  ulicy Dworcowej z I części, dziękując za ostatnie sprzątanie i ofiary na kwiaty.
 7. Przewodnik Katolicki” – Po co nam rok św. Stanisława Kostki i o krajach , do których niebawem udaje się papież, o Chile i Peru.
 8. Plan kolędy: /listy kolędowe możemy zabrać przy wyjściu z kościoła/

poniedziałek 15 stycznia

 1. 15.00 – ul. Słoneczna

g..15.00 – ul Kanałowa od rodziny Nowackich do Nyklów

wtorek 16 stycznia

 1. 15.00 – ul. Robotnicza od rodziny Skotarków i Walkowskich

środa 17 stycznia

 1. 15.00 – ul. Robotnicza od rodziny Jujków i od Piglów

czwartek 18 stycznia

 1. 15.30 – u .Wodna od rodziny Bręków i Sadłochów

piątek 19 stycznia

 1. 15.00 – ul Wodna od rodziny Nadstogów i Kaczmarków

sobota 20 stycznia

 1. 10.00 – ul. Łagiewska od rodziny Piotrowskich do Rybickich
 2. 10.00 – ul. Łagiewska od rodziny Ratajczaków do Skotarków

poniedziałek 22 stycznia

 1. 15.00 – ul Łagiewska od rodziny Hirschweldów  i od Nawrotów

wtorek 23 stycznia

 1. 15.00 – Łagiewska od rodziny Dybionków i bloki

środa 24 stycznia

 1. 15.00 –ul. Poznańska – od Dudów do Korczyńskich i od Wenclów do

Kozłowskich

                    czwartek – 25 stycznia

 1. 15.30 – ul. Poznańska od rodziny Rutkowskich  i od rodziny Misiaków

  


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

7 STYCZNIA 2018 r

 


 1. Msze św. w tym tygodniu od poniedziałku do piątku o godzinie 6.30..
 2. 27 stycznia zabawa parafialna. Bilety od pary 180 zł i prosimy o przynoszenie fantów.
 3. 13 stycznia odbędzie się zabawa organizowana przez Caritas Parafialną dla osób 50+, można nabywać bilety w biurze parafialnym i u Pani Renaty Piotrowskiej. Bilety po 60 zł od osoby.
 4. Dzisiaj kolejna zbiórka na rodzinę z Aleppo. Dziękujemy za ofiary na misje zebraliśmy 391 zł
 5. W przyszła niedzielę dzień migranta i uchodźcy
 6. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Wojnowic z ulicy Ogrodowej i Dobieżyńskiej , dziękując za ostatnie sprzątanie i ofiary na kwiaty.
 7. Przewodnik Katolicki” – o małżeńskich kryzysach i ich rozwiązywaniach
 8. Plan kolędy: /listy kolędowe możemy zabrać przy wyjściu z kościoła/

poniedziałek 8 stycznia

 1. 15.30 – Wojnowice ul. Dworcowa

wtorek 9 stycznia

 1. 15.00 – Łagwy od rodziny Słabych i od Kaczmarków 2 księży

środa 10 stycznia

 1. 15.00 – Łagwy od rodziny Tomiaków i od rodziny Czubków 2 księży

czwartek – 11 stycznia

 1. 16.00 – Łagwy od Padyasków i od Łysiaków 2 księży

piątek – 12 stycznia

 1. 15.00 – Łagwy od rodziny Dzięciołów i od Gałęckich 2 księży

sobota -13 stycznia

 1. 10.00 – ul. Dobieżyńska i Ogrodowa
 2. 10.00 – ul. Kanałowa – od rodziny Krzyśków do Zellnerów

poniedziałek 15 stycznia

 1. 15.00 – ul. Słoneczna

g..15.00 – ul Kanałowa od rodziny Nowackich do Nyklów

wtorek 16 stycznia

 1. 15.00 – ul. Robotnicza od rodziny Skotarków i Walkowskich

środa 17 stycznia

 1. 15.00 – ul. Robotnicza od rodziny Jujków i od Piglów

czwartek 18 stycznia

 1. 15.00 – u .Wodna od rodziny Bręków i Sadłochów

piątek 19 stycznia

 1. 15.00 – ul Wodna od rodziny Nadstogów i Kaczmarków

sobota 20 stycznia

 1. 10.00 – ul. Łagiewska od rodziny Piotrowskich do Rybickich
 2. 10.00 – ul. Łagiewska od rodziny Ratajczaków do Skotarków

poniedziałek 21 stycznia

 1. 15.00 – ul Łagiewska od rodziny Hirschweldów do Nawrotów

 

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA ŚW. RODZINY

31 GRUDNIA 2017 r

 


 1. Na zakończenie roku msza św. w niedzielę o godzinie 17.00
 2. W Nowy Rok -Uroczystość Najświętszej Bożej Rodzicielki msze św. w Niegolewie o 9.30, w Wojnowicach o 11.00 i 16.00
 3. Uroczystość Objawienia Pańskiego w sobotę msze św. w Wojnowicach o godzinie 8.00 i 11.00, w Niegolewie o 9.30.. O godzinie 14.00 spotkanie seniorów z Wojnowic w sali wiejskiej. W Opalenicy o godzinie 12.45 orszak Trzech Króli.
 4. Jest jeszcze jeden bilet na koncert  5 stycznia o godzinie 19.00 w arenie poznańskiej „Poznań dla Betlejem” w cenie 40 zł
 5. Msze św. w tym  tygodniu w środę i czwartek o godzinie 6.30, w piątek o godzinie 17.00
 6. W przyszła niedzielę Niedziela Chrztu Pańskiego.
 7. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godziny 15.30 do 16.30 o 16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona nabożeństwem ku czci NSPJ. O godzinie 17.00 msza św. W sobotę po wieczornej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00
 8. Odwiedziny chorych będą dopiero w pierwszą sobotę lutego.
 9. 27 stycznia zabawa parafialna. Bilety od pary 180 zł i prosimy o przynoszenie fantów.
 10. 13 stycznia odbędzie się zabawa organizowana przez Caritas Parafialną dla osób 50+, można nabywać bilety w biurze parafialnym i u Pani Renaty Piotrowskiej. Bilety po 60 zł od osoby.
 11. W przyszła niedzielę kolejna zbiórka na rodzinę z Aleppo
 12. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z Łagiew od rodziny Adamków do To  do rodziny Tomiaków, dziękując za ostatnie sprzątanie i ofiary na kwiaty.
 13. Przewodnik Katolicki” – polecam artykuł „Przewodnik po kolędzie” czyli jak przyjąć księdza i nie męczyć siebie i jego.
 14. Plan kolędy

wtorek 2 stycznia g. 15.00

Niegolewo Huby – od końca

środa 3 stycznia g. 15.00

Niegolewo – od rodziny Nawrotów i od rodziny Leśniaków

czwartek – 4 stycznia

g. 15.00 – od rodziny Szelejewskich i blok od końca

g. 16.00 – od rodziny Piątyszków do pałacu

poniedziałek 8 stycznia

 g. 15.30 – Wojnowice ul. Dworcowa

wtorek – 9 stycznia

                    g. 15.00 – Łagwy od rodziny Słabych i od Kaczmarków 2 księży

środa 10 stycznia

g. 15.00 – Łagwy od rodziny Tomiaków i od rodziny Czubków 2 księży

czwartek – 11 stycznia

g. 16.00 – Łagwy od Padyasków i od Łysiaków 2 księży

piątek – 12 stycznia

g. 15.00 – Łagwy od rodziny Dzięciołów i od Gałęckich 2 księży